Ai đó đã nói với tôi những bức ảnh giảm cân của tôi từ khóa Covid năm nay đã mang lại cho họ những rung cảm của chú Iroh. Tôi sẽ chấp nhận điều đó.

Ai đó đã nói với tôi những bức ảnh giảm cân của tôi từ khóa Covid năm nay đã mang lại cho họ những rung cảm của chú Iroh.  Tôi sẽ chấp nhận điều đó.

được gửi bởi / u / Kallens303 cho r / TheLastAirbender [comments]
Đọc thêm

Trả lời